[av_heading heading=’GDPR (General Data Protection Regulation)’ tag=’h2′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’5′ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg, och vi vill därför informera dig om en viktig förändring.

Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter.

Vi på NOOZ sparar enbart kontaktuppgifter till Er kunder för eget bruk vid bokning av behandlingar, och lämnar aldrig ut dem till någon annan part.
[/av_textblock]

[av_heading heading=’Vad är GDPR?’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen (PUL).
GDPR kommer att öka säkerheten för personuppgifter i hela EU, för att skydda medborgarna från dataintrång och bedrägerier. Den kräver att organisationer tillämpar sund säkerhetspraxis kring elektronik- och pappersbaserade data, och i händelse av dataintrång meddelar berörda eller potentiellt berörda personer.

GDPR har en global räckvidd till alla organisationer som kontrollerar eller bearbetar identifierbara personuppgifter om personer inom EU, oberoende av var dessa organisationer finns rent geografiskt. GDPR-kraven gäller både elektronik- och pappersbaserade personuppgifter och betyder att alla organisationer ska tillgodose GDPR-kraven om de hanterar identifierbara personuppgifter med ursprung inom EU.

Ta gärna del av den uppdaterade informationen!

Vid frågor eller för mer information, var vänlig kontakta oss;

NOOZ
Nordenskiöldsgatan 16
211 19 Malmö
Tel: 040 88 600
info@nooz.se
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[contact-form-7 id=”1203″ title=”Kontakta oss”]
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=”]
[av_toggle title=’GDPR Policy’ tags=”]
NOOZ AB Policy för hantering av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR.
Vår nya policy förklarar hur data samlas in och personlig information enligt EU:s nya datalagstiftning
Ansvarig för hantering av personuppgifter är ägaren och grundaren av NOOZ AB Sandra Ilic

Personuppgiftspolicy
Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter.
GDPR ställer högre krav på organisationer och hur vi behandlar dina personuppgifter, men ger dig bättre möjlighet och påverka hanteringen.
I vår policy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi följer dem nya lagarna.
Det är viktigt att Du tar del av och förstår integritetspolicyn.
Vid eventuella frågor är du välkommen och kontakta oss:

NOOZ
Nordenskiöldsgatan 16
211 19 Malmö

Tel: 040 88 600
Mail: info@nooz.se,

GDPR innebär för Dig att du har rätt och få fullständig information om och hur vi behandlar dina personuppgifter, ändra eller radera samt begära förflyttning av dina personuppgifter.
Godkänna eller avsluta prenumerationer av utskick eller information som t.ex. nyhetsbrev via e-post.

– Personuppgiftsansvarig för personuppgiftspolicyn är NOOZ AB med org.nr 559122-1899.
Med personuppgifter menas uppgifter så som namn, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om bokningar samt behandling och köpinformation. Uppgifter så vi kan identifiera Dig som kund.
– Vi behandlar alla dina personuppgifter och hanterar dem som kunduppgifter. Information som lämnats av dig vid bokning. Detta gäller alla system, datoriserat eller ej.
Vid bokning, om- och avbokning, utskick, betalningar och fakturering.
– För behandling av dina personuppgifter vill vi förtydliga syftet av uppgifterna.
Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna identifiera dig som kund, för att utföra och ingå ett avtal med dig och utförandet av våra tjänster. För debitering enligt avtal samt vidta åtgärder.
– Vi samlar personuppgifter i samband med bokning via dator, telefon eller personlig besök.
– Personuppgifterna sparas så länge Du är kund eller ber oss radera dessa. Vi ser till att uppdatera och rensa vartannat år.
– Vi lämnar aldrig dina personuppgifter och om så skulle vara, ska det finnas syfte med laglig grund. Leverantörer och personuppgiftsbiträden måste då ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som understryker hanteringen av personuppgifter som ska vara säkra och korrekta.
– Du har när som rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Begäran om utdrag, rättelse, radering, flytt eller begränsning av dina personuppgifter. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är enlig lag skyldiga att behålla uppgifterna som t.ex. bokföringslagen.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ändring av ovan nämnda punkter av hantering av dina personuppgifter. Vid begäran sker detta skriftligt och undertecknas av dig för att garantera att det verkligen är Du.
Specificera begäran och uppge namn, personnummer, adress samt kopia av ID-handling med namnteckning. Registerutdraget skickas inom 30 dagar från mottagen begäran. Om av någon anledning vi inte kan genomföra din begäran meddelar vi detta snarast.
Skicka begäran till NOOZ, Nordenskiöldsgatan 16, 211 19 Malmö.
– NOOZ skyddar dina personuppgifter genom säkerhet och uppdateringar av programvaror. Vid hantering av dina personuppgifter än annan ansvarig på NOOZ följs detta via interna informationssäkerhetspolicyn.
– Anser Du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regler bör Du anmäla detta till oss snarast möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.
– NOOZ är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur det går till vid användning av personuppgifterna samt i samarbete eller tjänster av underleverantörer

NOOZ
Nordenskiöldsgatan 16
211 19 Malmö

Tel: 040 88 600
Mail: info@nooz.se
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]